phone+30 2310 488244 envelope info@realtydynamic.gr

Σύνδεση

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Μέσα στο πλαίσιο της παροχής διαμεσολαβητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ακίνητη περιουσία, η Realty Dynamic παρέχει ένα φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα θέματα αγοραπωλησίας, διαχείρισης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας. Υπηρεσίες που είναι είτε προαπαιτούμενες για την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής ακίνητης περιουσίας, είτε έχουν συμπληρωματικό-υποστηρικτικό χαρακτήρα, προσδίδοντας ακόμη και προστιθέμενη αξία σε ένα περιουσιακό στοιχείο.

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται μεμονωμένα, συνοδευόμενες από επαγγελματική καθοδήγηση, απόλυτα προσαρμοσμένη στο πρόβλημα και στις συνθήκες που αντιμετωπίζει ο συναλλασσόμενος σε δεδομένο χρόνο. Το κόστος των υπηρεσιών αυτών εκτιμάται ξεχωριστά, ενώ δίδεται η δυνατότητα να συνδυαστούν μεταξύ τους εαν κι εφόσον κριθεί απαραίτητο για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας συναλλαγής.

 

Υπηρεσίες

 

Μελέτες ανταγωνιστικότητας

Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες ακινήτων που σκοπεύουν να πουλήσουν το ακίνητό τους, ή έχουν ήδη ξεκινήσει την διαδικασία προβολής και έχουν συμπληρώσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα απραξίας και θέλουν τώρα να διαπιστώσουν πως "στέκεται" το ακίνητο στην αγορά. Οι μελέτες αφορούν στη συγκριτική μελέτη ανταγωνιστικών ακινήτων με το προς πώληση ακίνητο, σε δεδομένες συνθήκες αγοράς και σε προσδιορισμένα χρονικά όρια. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται είναι άμεσα αξιοποιήσημες και βοηθούν τον πωλητή (ιδιοκτήτη) να λάβει κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με την διαμόρφωση (ή επαναδιαμόρφωση) της προβαλόμενης τιμής πώλησης, αλλά και να εκτιμήσει τα προσδοκόμενα οφέλη από την πώληση του ακινήτου του.
Αξίζει να σημειωθεί πως τα στοιχεία αυτά παρέχουν γνώση ικανή πολλές φορές να αποτρέψει την επιζήμια πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή αντίστοιχα να επισπεύσει μια αγορά που σε άλλη χρονική στιγμή θα φάνταζε ασύμφορη.

 


Εκτιμήσεις τρέχουσας εμπορικής αξίας ακινήτων

Πρόκειται για επίσημες Εκθέσεις Εκτίμησης Ακίνητης Περιουσίας, οι οποίες αποτυπώνουν την αξία ενός περιουσιακού στοιχείου σε συγκεκριµένο χρόνο, λαµβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα οικονοµικά στοιχεία της αγοράς ακινήτων και τις παραµέτρους που επηρεάζουν τη µεταβολή της αξίας των ακινήτων. Οι εκτιμήσεις απευθύνονται σε ιδιώτες – φυσικά πρόσωπα, επενδυτικούς οργανισµούς, τράπεζες, ιδιωτικές εταιρείες, δικηγόρους κ.α.


Οι Εκθέσεις Εκτίμησης χρησιμοποιούνται για: 
- να παρέχουν καθοδήγηση σε επενδυτικές επιλογές
- να προσηµειωθεί ένα ακίνητο για άντληση κεφαλαίων
- δικαστικές διαφορές
- ορισµό µονάδας αποζηµίωσης
- λογιστικές καταστάσεις και ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
- ασφαλιστικούς σκοπούς
- σκοπούς συγχώνευσης εταιρειών

 


Εξειδικευμένες λύσεις σε ειδικά προβληματα ακίνητης περιουσίας

Δεν είναι λίγες οι φορές που "ειδικά" προβλήματα που προηγούνται ή έπονται μιας συναλλαγής ακινήτου, είναι ικανά να καταστήσουν προβληματική ή ακόμη και αδύνατη την διαδικασία. Στην Realty Dynamic παρέχονται εξειδικευμένες λύσεις σε τέτοιου είδους προβλήματα και αφορούν σε:

- Νομικά θέματα
  | αξιολόγηση, έρευνα και τέλος υποβολή βέλτιστων προτάσεων-λύσεων πάνω σε ειδικά θέματα που άπτονται εξειδικευμένων νομικών χειρισμών
- Πολεοδομικά ζητήματα
  | Συμβουλευτική και επίλυση εξειδικευμένων πολεοδομικών ζητημάτων που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης προκειμένου να ολοκληρωθεί μια συναλλαγή
- Φορολογικά/φοροτεχνικά θέματα
  | Ολοκληρωμένη συμβουλευτική και επίλυση φορολογικών θεμάτων που προηγούνται ή έπονται μιας συναλλαγής ακίνητης περιουσίας

 


Υπηρεσίες διακόσμησης ακινήτου

Ο πραγματικός ρόλος ενός επαγγελματία διακοσμητή είναι δυσδιάκριτος. Παρ' όλα αυτά είναι αδιαμφισβήτητα μια εξειδικευμένη επαγγελματική ειδικότητα, που σε πλήρη αρμονία με άλλες (μηχανικούς - αρχιτέκτονες - τεχνίτες κλπ) μπορεί να δώσει αποτελεσματικές λύσεις σε επιτακτικά πολλές φορές χωροταξικά προβλήματα.

Η ουσιαστική επέμβαση ενός επαγγελματία διακοσμητή μπορεί να καταστήσει ένα ακίνητο κατοικήσιμο, να του προσδώσει πρσωπικό στυλ, αισθητική, να το κάνει κατοικήσιμο μετά από μια αγορά/ενοικίαση ή να του αποδώσει προστιθέμενη αξία με αποτελεσματικές παρεμβάσεις λίγο πριν την πώληση.

 


Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία (οδηγία 2002/91/ΕΚ) για την ενεργειακή απόδοση όλων των κτιρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις 7 Ιουλίου 2011, για κάθε ακίνητο που θα πωλείται ή θα μισθώνεται, απαιτείται η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, από αρμόδιο ενεργειακό επιθεωρητή.

Θυμηθείτε! Για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού απαιτούνται:

- Τίτλος ιδιοκτησίας (συμβόλαιο)
- Η οικοδομική άδεια (και το επισυναπτόμενο σε αυτήν τοπογραφικό διάγραμμα)
- Κάτοψη του χώρου (ανάλογα του τί είναι: όροφος, διαμέρισμα, κατάστημα κλπ)
  *Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα δεν υπάρχει, ο αρμόδιος μηχανικός θα αναλάβει την έκδοση πρωτοτύπων από την πολεοδομία, στον ταχύτερο
    δυνατό χρόνο.
- Αριθμός Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ)